Humanity First arbejder for at beskytte menneskers liv og bevarelse af deres værdighed

Historie

Humanity First blev etableret i 1994 i Storbritannien. Siden vores start har vi ydet hjælp ved flere katastrofer og hjulpet hundredetusinder af ofre i de berørte områder – senest bekæmpelsen af Ebola virussen i Mali og Sierra Leone. Omfanget af organisationens nødhjælpsarbejde blev udvidet til også at omfatte flere bæredygtige udviklingsprojekter og initiativer i de berørte områder. Omkring år 2000 begyndte Humanity First at fokusere på langsigtede projekter som vedrører sundhed, uddannelse, adgang til vand og hjælp til forældreløse børn efter katastrofearbejdet var udført. Samtidigt begyndte Humanity First at udvikle og styrke sine operationer på tværs af Sub-Sahara, Afrika, det nordlige Latinamerika, Europa, Caribien, og Sydasien.

I dag er Humanity First registreret i 58 lande fordelt på 6 kontinenter og har aktive projekter i 36 lande. Vores projekter og initiativer bliver primært finansieret ved hjælp af græsrodsdonationer fra private personer, virksomheder og af forskellige programmer og fonde. De engagerede frivillige i Humanity First er styrken bag det arbejde vi udfører. Disse ildsjæle bidrager med deres faglige erfaringer, til gavn for de berørte områder og samfund. Vi udnytter også favorable rater for nødhjælpsudstyr, logistik og andre forsyninger, som med fordel kan anskaffes og købes globalt.

Humanity First har en behovsbaseret tilgang til udviklingsarbejde, der ydes uanset race, religion eller politisk overbevisning. Humanity First supplerer alle medlemslandes arbejde ved at tilbyde effektive værktøjer til forebyggelse, beredskab og indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer. En global pulje af frivillige ildsjæle i alle nødvendige fag gør alt dette muligt.

 

Mission

Humanity First mission sigter mod at lindre lidelser forårsaget af naturkatastrofer og menneskelige konflikter, fremme fred og forståelse og styrke folks evne til at hjælpe sig selv.

Approach

Vi er afhængige af vores individuelle donorer og sponsorer til fundraising, frivillig rekruttering og for at skabe opmærksomhed omkring vores arbejde for at holde de administrative omkostninger nede. Fokus er på overførsel af kompetencer til udviklingslandene.