Projekter

Humanity First er et internationalt hjælpeagentur, der yder hjælp og hjælp til dem, der har brug for uanset race, religion eller politik fra registrerede kontorer nu i 53 lande. HF har arbejdet med projekter i 53 lande på 6 kontinenter. Humanity First Denmark har følgende projekter.

KNOWLEDGE FOR LIFE

Skoler

Alt for mange børn i den fattigste del af verden har ikke adgang til eller muligheden for at tilegne sig en uddannelse. Mange af skolerne og andre uddannelsesinstitutioner mangler resurser og materialer. Humanity First har bygget skoler og i visse tilfælde står for driften af skoler bl.a. i Gambia, Pakistan, Sierra Leone. Humanity First har også sponsoreret skoler og fattige studerende i Haiti, Makedonien, Sao Tome, Uganda, Indonesien, Burkina Faso, Benin og mange andre lande.

Biblioteker

De fleste skoler i Afrika mangler bøger og ofte har de slet ikke noget bibliotek. Humanity First har initieret et projekt, hvor donerede lærebøger leveres til Sierra Leone og Gambia. Flere skoler og universiteter i England, Frankrig og Mauritius støtter disse projekter ved at donere lærebøger på både fransk og engelsk til projektet.

WATER FOR LIFE

Water For life – Uden Vand, intet liv. Forudsætningen for liv er vand! Dog er der overraskende 30% af verdens befolkning, der ikke har adgang til rent drikkevand og 40% mangler optimale sanitetsforhold. Disse faktorer er med til at øge dødeligheden ved sygdom og er skyld i alt for mange dødsfald i hele verden. I dele af verden skal kvinder og børn gå flere kilometer for at hente beskidt vand, da der ikke er adgang til rent vand.

I Humanity First mener vi, at rent vand er en ret og ikke et privilegium. Vi arbejder sammen med flere større organisationer for at sikre adgang til rent drikkevand. Blandt disse er Water Aid, Oxfam, Aquabox, WorldWaterWorks, EndWaterPoverty, Lifestraw og IAAAE. De steder vi arbejder afhænger metoden til at få adgang til rent vand af konteksten, geografien og størrelsen af befolkningen. 

KATASTROFEHJÆLP

Humanity First har sendt medicinske teams til akutte katastrofer og har behandlet over 200.000 mennesker i katastrofeområder i Amerika, Asien og Afrika. Vi samarbejder tæt med lokale, nationale og internationale organisationer for at levere målrettet og effektiv hjælp. Humanity First katastrofeberedskab inkluderer etablering af medicinske lejre mhp. triage og behandling af traumer på stedet. Ud over det medicinske beredskab tæller hjælpen også sanitet, mad, vand, sikkerhed og logistik.

Humanity First har siden starten af 1990’erne været tilstede ved følgende katastrofer: 

 Sierra Leone – Ebola 2015

Nepal – Jordskævl 2015 

Japan – Tsunami 2011

Pakistan Flood Relief

Haiti Earthquake Emergency Relief 2010

Africa Flooding 2007 

MEDICINSKE PROJEKTER

Humanity First arbejder med både nødhjælp til katastroferamte områder og udviklingsarbejde. Vores medicinske projekter har derfor til formål at give viden videre ved at træne, opkvalificere og udvikle lokale sundhedsfaglige og ansætte lokale på vores hospitaler således at bæredygtigheden ikke kun indebære uddannelsen, men også jobsikring til uddannede.

I februar 2015 sendte Humanity First tre læger til Gambia, der underviste mere end 80 lokale sundhedsfolk. Blandt andet medicinstuderende, læger og sygeplejersker på Edward Francis Small Teaching Hospital. Undervisningen tog udgangspunkt i hjertesygdomme, kirurgi og andre sundhedsfaglige færdigheder, der er med til at mindske dødeligheden. 

 I forlængelse af at nå de svært tilgængelige områder arbejder vi også på at åbne lokale laboratorier, som kan benyttes af de områder, hvor der I forvejen er klinikker, for at understøtte og yde den nødvendige hjælp til udredning og diagnostik af patienter. Et eksempel på dette er “Ghana Lab” I Ghana, hvor vi indtil videre har oprettet et biokemisk laboratorie.

 Humanity Firsts projekt Gift of Sight skal give de blinde synet igen. Dette ikke kun ved øjenkirurgi til katarakter, men også ved forebyggende tiltag med behandling af infektioner før disse kan komplicere sig til blindhed, forbedring af sanitetsforhold, ernæring og også udlevering af briller. Disse projekter er lige nu active i Guatemala, Benin, Mali, Niger og Burkina Faso.

ORPHAN CARE

Humanity First Orphan Care programmet er en langsigtet og gennemtænkt plan, der sigter mod at give husly, uddannelse, tøj og en lys fremtid for forældreløse børn. Projektet har kørt i mange lande som Burkina Faso, Benin, Sierra Leone, Pakistan, Indonesien og Gambia i årevis. På grund af den sårbarhed forældreløse børn oplever i disse miljøer er sikkerheden af disse faciliteter altafgørende. I Benin er HF igang med konstruktion af et nyt børnehjem som skal sikre 50 børns ve og vel.